Links


Gratis retshjælp

Advokatfirmaet Jeppe L. Jepsen tilbyder GRATIS rådgivning, i det omfang der er tale om helt grundlæggende mundtlig rådgivning af kortere varighed, herunder angående de praktiske og økonomiske muligheder for at gå videre i sagen.

Såfremt der ønskes rådgivning ud over dette, kan du, hvis du opfylder de økonomiske betingelser, få omkostningerne hertil, helt eller delvist dækket af det offentlige.

Den økonomiske indtægtsgrænse herfor er 289.000 kr. for enlige og 368.000 kr. for samlevende/ægtefæller. Beløbet forhøjes med 50.000 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år.

For at opnå retshjælp skal du medbringe din og din eventuelle ægtefælles årsopgørelse for 2009. Hvis din/jeres aktuelle indkomst afviger væsentligt fra oplysningerne i årsopgørelserne, skal du medbringe bevis for dette.

Retshjælp ydes alle hverdage, indenfor kontorets åbningstid.

KONTAKT OS FOR EN UFORPLIGTENDE SNAK

Thinggade 3 . 7800 Skive . Telefon 97 52 20 00 . Fax 97 52 98 66 . jj@jeppe-jepsen.dk