Arbejdsområder - privat


Her er et udpluk af vore arbejdsområder:

Separation og Skilsmisse

Når man indgår ægteskab, etableres der som udgangspunkt formuefællesskab imellem jer. Ved separation og skilsmisse skal dette formuefællesskab deles mellem jer. Der skal med andre ord laves en bodeling.

Omfanget af en sådan bodeling afhænger i meget høj grad af, om I er enige om delingen eller ej.

Selvom I måske er enige om hvordan denne deling skal foregå, er det vigtigt at i får udarbejdet en egentlig bodelingsoverenskomst herom. Det er en aftale, hvoraf delingen fremgår og hvor I erklærer at fællesboet er endeligt delt. Dette er en forudsætning for senere at kunne indgå nyt ægteskab.

Derudover kan bodelingsoverenskomsten eksempelvis danne grundlag for den tinglysningsmæssige overdragelse af en eventuel fast ejendom.

Vi rådgiver og hjælper dig fra start til slut i forløbet...

Samvær og Forældremyndighed

I kølvandet af en samlivsophævelse eller en skilsmisse følger ofte spørgsmålet om hvorvidt den fælles forældremyndighed skal opretholdes, hvor skal børnene bo og hvordan skal samværet (for ikke-bopælsforælderen) foregå?

Vi rådgiver dig om dine rettigheder i forbindelse med ovennævnte.

Hvis I som forældre ikke kan finde en ordning herpå, er det i første omgang Statsforvaltningen som skal forsøge at få jer til at blive enige. Lykkes det ikke, oversendes sagen til Retten, hvor hver af parterne bistås af en advokat.

Vi har stor erfaring i at føre disse sager og bistår også gerne dig!

I nogle tilfælde kan omkostningerne dækkes helt eller delvist gennem en retshjælpsforsikring eller hvis du opfylder nogle nærmere økonomiske betingelser, kan du få fri proces til sagen.

Ægtepagter

I et ægteskab er der som udgangspunkt fælleseje. Aftaler om helt eller delvist at ændre fællesejet til særeje skal ægtefællerne skrive i en ægtepagt. Gaver mellem ægtefæller skal også skrives i en ægtepagt. Det gælder dog ikke sædvanlige gaver, som ikke står i misforhold til giverens økonomi.

Ægtepagter er kun gyldige, hvis de er tinglyst.

Kom ind og få rådgivning om hvorvidt i har behov for en ægtepagt. Det er f.eks. særligt relevant hvis én af jer er selvstændig erhvervsdrivende eller hvis én af jer ejer aktiver/formue, som ikke skal deles med den anden ægtefælle i tilfælde af separation/kilsmisse.

Arv og Testamente

Det er i virkeligheden de færreste, som ikke har nogen grund til at lave et testamente og derved bestemme hvordan en eventuel arv skal fordeles.  

Hos DIN advokat i Skive, rådgiver vi DIG om DIT behov for at oprette et testamente.

Der kan særligt være behov for testamente, hvis du/i er: Ugifte samlevende, ægtepar med barn/børn, enlig uden børn eller enlig med børn

Tag hånd om dine nærmeste, imens du stadig kan.

Erstatningssager og Forsikringssager

Er skaden dækket af en forsikring? Hvad kan jeg få i erstatning? Hvordan gøres erstatningen op? Får jeg den erstatning jeg har krav på, og hvad med forrentning?

Det er blot nogle af de spørgsmål der melder sig.

Uanset om der er sket skade på dit hus, din bil, du, eller en af dine nærmeste er kommet ud for en personskade eller det der er værre, er der som regel en erstatning at hente. Dette enten gennem eget forsikringsselskab eller hos en ansvarlig skadevolder.

Lad os tage hånd om din sag og få den erstatning du er berettiget til.

Dødsbobehandling

Når en person afgår ved døden, er der for familien en masse spørgsmål at tage stilling til og en masse juridiske forhold der skal afklares i relation til skifte/afvikling af dødsboet. Der er som udgangspunkt også en masse dokumenter der skal udarbejdes og indleveres, herunder skiftefuldmagter, skiftebegæring, åbningsstatus, boopgørelse samt eventuelle dokumenter i forbindelse med salg af aktiverne (hus, bil etc.)

Vi sørger for alle disse opgaver og giver løbende rådgivning og juridisk bistand og hjælper hermed familien videre i en svær tid.

Thinggade 3 . 7800 Skive . Telefon 97 52 20 00 . Fax 97 52 98 66 . jj@jeppe-jepsen.dk