Vi tilbyder juridisk bistand og rådgivning -
baseret på et indgående lokalkendskab og personlig kontakt til klienten.

Erhverv

Har du brug for hjælp til:

Stiftelse af selskab - Ansættelsesret - Inkasso
Eneforhandling og Handelsagent - Foreningsret
Generationsskifte - Entrepriseret - Lejeret 
Virksomhedsoverdragelse - Omstruktureringer 
Kontrakter - Afvikling af virksomheder
Rekonstruktion - Konkurs - Retssager
Generel virksomhedsrådgivning

Privat

Har du brug for hjælp til:

Arv og Testamente - Ægtepagter - Ansættelsesret - Ejendomshandler - Mangler ved fast ejendom - Dødsboer - Lejeret - Erstatning - Forsikring - Klagesager - Skilsmisse - Forældremyndighed - Værgemål - Familieret - Leje - Gældssanering - Straffesager - Retssager