Du er her

Fejlbehandling på sygehus

14-11-2012

SPØRGSMÅL
Jeg er en 42-årig kvinde, som for to år siden brækkede armen i forbindelse med at jeg faldt ned af trappen. Jeg kom på sygehuset, men sygehuset kunne ikke konstatere noget brud på armen, hvorfor jeg blev sendt hjem igen. En måneds tid senere, da jeg fortsat havde svære gener i armen, kom jeg på sygehuset igen, hvor det så blev konstateret, at armen var brækket og havde været det siden faldet. Jeg blev herefter opereret, i princippet ad flere omgange, men resultatet er endnu ikke optimalt – formentlig grundet det arvæv der allerede var ved første operation. Jeg er endnu ikke startet på arbejde, da jeg har udtalt bevægeindskrænkning og store gener. Er der nogen mulighed for erstatning?

SVAR
Det korte svar er; ja formentlig og som jeg umiddelbart ser det, har du tre muligheder for at opnå erstatning, som jeg vil komme nærmere ind på i det følgende.

Patientforsikringen
Alle mennesker, som bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er i dag omfattet af en offentlig erstatningsordning, som gør det muligt at blive tilkendt erstatning, såfremt man kommer til skade i behandlingssystemet. Man har således mulighed for at få erstatning, hvis man kommer til skade i forbindelse med behandling, undersøgelser eller ved brugen af lægemidler. Man kan både få erstatning for fysiske og psykiske skader. Forsinket diagnosticering af en korrekt skade kan ligeledes medføre adgang til erstatning.

Adgangen til at få anerkendt en patientskade kræver ikke, at der skal være tale om en lægefejl eller behandlingsfejl. Der ydes erstatning hvis en skade er forvoldt på en af følgende måder:

1. Hvis en erfaren specialist på det pågældende område, ville have handlet anderledes, og skaden derved ville være undgået.
2. Hvis skaden skyldes svigt i teknisk apparatur eller redskaber som er brugt ved behandling eller undersøgelse.
3. Hvis der som følge af en undersøgelse eller behandling indtræder komplikationer som er mere omfattende end hvad en patient med rimelighed må tåle eller
4. Hvis skaden kunne være undgået med en anden behandlingsteknik eller metode som ville have været lige så effektiv.

Kravene for at få anerkendt en patientskade er forholdsvis beskedne og kræver alene, at man ikke har fået den bedst mulige behandling og derfor har pådraget sig en skade.

Såfremt det i din sag kan dokumenteres, at en af operationerne ikke var den bedst mulige behandling, eller måske nok mere sandsynligt; at den manglende diagnosticering, første gang du var på sygehuset, er den væsentligste årsag til, at det ikke har været muligt at operere din arm, så den i dag fungerer optimalt. 

Såfremt du er berettiget til erstatning fra Patientforsikringen, kan du få erstatning for helbredelsesudgifter, godtgørelse for svie og smerte, eventuelt varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste, samt erstatning for eventuel nedsat erhvervsevne.

Ulykkesforsikring
Derudover er du muligvis berettiget til dækning gennem din egen ulykkesforsikring. Her vil du normalt kunne få dækning for helbredelsesudgifter, samt godtgørelse for eventuelt varigt mén. 

Pensionsselskab
Sidst, men ikke mindst, har du muligvis en pensionsforsikring, gennem dit pensionsselskab, hvor du kan være berettiget til en invaliditetserstatning (typisk som en løbende ydelse), men det forudsætter at din erhvervsevne vurderes nedsat med minimum 1/3 eller 1/2, alt efter betingelserne i netop dit selskab. 

------
Du kan selv udfylde en anmeldelse til Patientforsikringen mv., men jeg vil råde dig til at kontakte en advokat med henblik på anmeldelse til henholdsvis Patientforsikring, ulykkesforsikring og pensionsselskab. På den måde sikrer du dig, at du får den erstatning du er berettiget til. 

/Trine Høgedal