Du er her

Solceller og Skat mv.

12-12-2012

SPØRGSMÅL

Jeg har netop indgået aftale om opsætning af solceller (før den 20. november 2012). Hvordan skal jeg forholde mig rent skattemæssigt? Har hørt at man kan afskrive anlægget, hvordan fungerer det? Og kan jeg derudover benytte mig af håndværkerfradraget?

SVAR

I det øjeblik solcelleanlægget tilsluttes forsyningsnettet, bliver du som ejer automatisk anset som selvstændig erhvervsdrivende. Det betyder samtidig, at der skal føres regnskab over indtægter og udgifter vedrørende anlægget.

Du kan i den forbindelse vælge at opgøre resultatet efter én af følgende metoder:

Regnskabsmetoden
Ved regnskabsmetoden skal du udarbejde et helt almindeligt driftsregnskab for anlægget og der skal betales skat af overskuddet. Omvendt kan underskud modregnes i anden indkomst. Alle indtægter, inklusiv værdien af eget strømforbrug, er skattepligtige og alle udgifter er fradrags- eller afskrivningsberettigede. 

Den skematiske metode
Den skematiske ordning, har til formål at gøre det meget enkelt for dig som husejer, at opgøre det skattemæssige resultat af dit solcelleanlæg. Ordningen indebærer, at det skattemæssige resultat opgøres som 60 % af den del af indtægterne, der overstiger et bundfradrag på 7.000 kr. Der er ved denne metode ikke fradrag for udgifter af nogen art, idet disse anses som dækkede af den skattefrie del af indtægterne. 

Afskrivning af anlægget
Det er alene muligt at afskrive på dit solcelleanlæg, hvis du vælger at opgøre resultatet efter regnskabsmetoden, da du i dette tilfælde, som tidligere nævnt, anses som en virksomhed og dit solcelleanlæg derved sidestilles med en virksomheds driftsanlæg. 

Du har herefter mulighed for at afskrive solcelleanlægget med op til 25 % om året, indtil det er betalt ud. Det betyder, at hvis du køber et solcelleanlæg til 100.000 kr., vil du kunne afskrive 25 % heraf det første år og dernæst 25 % de følgende år af det resterende beløb. 

Er anlægget købt efter 30. maj 2012 (og inden 31. december 2013) kan du endda afskrive med 115 %. I ovennævnte eksempel betyder det altså, at du kan afskrive med 25 % af 115.000 kr. (selvom anlægget er købt for 100.000 kr.) og dernæst 25 % de følgende år af det resterende beløb. 

Der er visse nærmere forudsætninger for afskrivning, herunder bl.a. størrelsen af dit anlæg (i kW), som jeg dog ikke vil komme nærmere ind på her. 

Håndværkerfradrag
Frem til udgangen af 2012 kan du få fradrag for udgifter til håndværkerbistand efter den såkaldte boligjobordning. Du kan fratrække op til 15.000 kr. pr. person over 18 år i husstanden og ægtepar kan fx til sammen fratrække op til 30.000 kr. Det er alene udgifter til arbejdsløn der kan fratrækkes. 

SKAT har dog fastslået, at det alene er husejere der bruger den skematiske metode, som samtidig kan fratrække håndværkerudgifter og altså ikke husejere der vælger at opgøre resultatet efter regnskabsmetoden. Dette skyldes, at når man vælger regnskabsmetoden sidestilles man med en virksomhed og håndværkerfradraget gælder alene for privatpersoner. 
-----

Hvilken af ovennævnte metoder du skal vælge afhænger af flere faktorer. Regnskabsmetoden antages normalt at være mest fordelagtig, på grund af muligheden for afskrivning og under forudsætning af, at huset ikke sælges indenfor en kortere årrække. Standardmetoden er til gengæld let og overskuelig og kræver ikke det store papirarbejde. 

/Trine Høgedal