Du er her

Ugifte samlevende

18-02-2016

SPØRGSMÅL
Jeg og min kæreste har levet sammen gennem flere år og har fælles hus og økonomi. Vi har desuden to børn sammen. Vi overvejer at blive gift for at ”få styr på det hele”, men et bryllup koster jo også penge. Er der noget med, at vi automatisk arver hinanden når vi har levet sammen et vist stykke tid? Hvad vil du råde os til at gøre?

SVAR
Når man, som jer, vælger at leve sammen i et økonomisk, men papirløst fællesskab, opstår ”problemerne” først den dag jeres samliv ophører, enten fordi én af jer dør eller fordi I går fra hinanden. Jeg vil derfor opdele dit spørgsmål i de to scenarier. 

Hvis I går fra hinanden
Hvis I går fra hinanden, har den af jer der har købt en ting også ret til at tage den ting med sig. Har du f.eks. stået for indkøb af mad, tøj til børnene og ferierne, mens din kæreste har stået for indkøb af møbler, fladskærm og bil, så er det din kæreste, der har ret til at tage disse ejendele med sig ved samlivsophør. Sørg således for at få jeres respektive navne på fakturaer, købekontrakter mv., så én af jer ikke risikerer at stå tomhændet tilbage. 

Du skriver, at I er fælles om hus, hvorfor jeg går ud fra, at I begge står som ejere af huset. Hvis I går fra hinanden, skal alle beslutninger om huset træffes i enighed og hvis I ikke er enige, kan én af jer i princippet blokere for et salg af huset. Det vil derfor være en god ide at få rene linjer nu, mens I er enige, og undgå uoverensstemmelser senere. 

Hvis den ene af jer har indskudt flere penge i huset end den anden, kan det være en fordel, at I laver en aftale som sikrer den, der har foretaget det største indskud, sådan at vedkommende får sin penge igen, hvis I går fra hinanden. Hvis den ene af jer betaler mere end halvdelen af udgifterne til huset, kan I med fordel ligeledes lave en aftale om, hvordan fordelingen skal være ved samlivets ophævelse. 

Hvis én af jer dør
Lad mig først og fremmest slå fast, at uanset hvor lang tid I har boet sammen, arver I ikke automatisk hinanden.  

Først og fremmest vil jeg anbefale jer at indsætte hinanden som begunstiget på jeres ATP opsparinger (det kan man gøre med NemId på www.atp.dk). Det sikrer den efterladte et beløb hvis den ene af jer dør. 

Derudover er det en god ide at tegne krydsende livsforsikringer gennem forsikringsselskabet. Det er altså en forsikring I tegner på hinandens liv, således at den efterladte får udbetalt en forsikringssum ved den andens død. Dette giver et økonomisk råderum, når den efterladte pludselig bliver eneforsørger over jeres børn. 

Sidst, men ikke mindst, vil jeg opfordre jer til at få oprettet et såkaldt udvidet samlevertestamente, hvorefter I skal arve hinanden som om I var ægtefæller. I modsat fald er det jeres børn der skal arve det hele og det kan betyde, at den efterlevende skal ”købe børnene fri” af huset, eller i værste fald; være nødsaget til at sælge huset for at kontantudrede børnenes arv. 

Ved at være opmærksom på ovennævnte forhold, behøver der altså ikke være den helt store forskel på at være gift eller samlevende og principielt er udgifterne ved ovenstående formentlig mindre end til et bryllup. I skal dog være opmærksomme på, at det rent skattemæssigt kan være en fordel at gifte sig, da der er sambeskatning mellem ægtefæller.